هدر رفتن آب در دوران بحران بی آبی فاریاب

در ایامی که بعضی از روستاها فاقد آب آشامیدنی هستند، شاهد نشتی و هدر رفتن آب شبکه آبرسانی هستیم این نشتی ها منجر به افت فشار آب برای مشترکینی در نقاط انتهایی شبکه آبرسانی می شود. به گزارش اقطاع خبر،شهرستان فاریاب دارای روستاهای متعدد است و پراکندگی روستا ها باعث شده خدمات رسانی سخت شود […]

در ایامی که بعضی از روستاها فاقد آب آشامیدنی هستند، شاهد نشتی و هدر رفتن آب شبکه آبرسانی هستیم این نشتی ها منجر به افت فشار آب برای مشترکینی در نقاط انتهایی شبکه آبرسانی می شود. به گزارش اقطاع خبر،شهرستان فاریاب دارای روستاهای متعدد است و پراکندگی روستا ها باعث شده خدمات رسانی سخت شود از جمله خدمات مورد نیاز آب آشامیدنی است. با شروع فصل گرما سختی تامین آب دو چندان می شود و گرمای هوا شرایط سختی را بوجود می آورد. در ایامی که بعضی از روستاها فاقد آب آشامیدنی هستند شاهد نشتی و هدر رفتن آب شبکه آبرسانی هستیم این نشتی ها منجر به افت فشار آب برای مشترکینی در نقاط انتهایی شبکه آبرسانی می شود. مسئولان مربوطه باید با مدیریت جهادی این نواقض را رفع کنند. انتهای پیام/پناهی

هدر رفتن آب در دوران بحران بی آبی فاریابمنبع:آرمان