نظر چارز دیکنز درباره شخصیت و قیام امام حسین علیه السلام

چارز دیکنز، نویسنده مشهور انگلیسی، درباره شخصیت و علت قیام امام حسین علیه السلام جملات معروفی دارد که…. به گزارش فت فتو؛ چارز دیکنز، نویسنده مشهور انگلیسی، درباره شخصیت و قیام امام حسین علیه السلام می‌گوید: “If Husain had fought to quench his worldly desires…then I do not understand why his sister, wife, and children […]

چارز دیکنز، نویسنده مشهور انگلیسی، درباره شخصیت و علت قیام امام حسین علیه السلام جملات معروفی دارد که….

به گزارش فت فتو؛ چارز دیکنز، نویسنده مشهور انگلیسی، درباره شخصیت و قیام امام حسین علیه السلام می‌گوید:

“If Husain had fought to quench his worldly desires…then I do not understand why his sister, wife, and children accompanied him. It stands to reason therefore, that he sacrificed purely for Islam.”

«اگر مقصود حسین جنگ در راه خواسته‌های دنیوی خود بود، من نمی‌فهمم چرا خواهران و کودکانش را همراه خود برد. پس عقل چنین حکم می‌کند که او به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد».منبع:بــرنا
?
نظر چارز دیکنز درباره شخصیت و قیام امام حسین علیه السلام