نظر رئیس انجمن موبدان تهران در مورد عاشورا

واقعه عاشورا پیام‌های انسان ساز و انسانیت گستر بسیاری در بر دارد، که نه تنها برای شیعیان ایشان که برای ما پیروان ادیان توحیدی و تمام مردمان جهان از هر نژاد و دین و مذهب و مرام و قوم و قبیله‌ای که باشند، قابل ستایش و آموزنده است که از زندگانی امام حسین (ع) بیاموزیم […]

واقعه عاشورا پیام‌های انسان ساز و انسانیت گستر بسیاری در بر دارد، که نه تنها برای شیعیان ایشان که برای ما پیروان ادیان توحیدی و تمام مردمان جهان از هر نژاد و دین و مذهب و مرام و قوم و قبیله‌ای که باشند، قابل ستایش و آموزنده است که از زندگانی امام حسین (ع) بیاموزیم که در راستای حق طلبی و دادگسرتی و استقرار همه نیکی‌ها در جهان، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

به گزارش فت فتو؛ موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که از زمانی که زرتشتیان از شهادت حضرت امام حسین (ع) با خبر شدند که آن حضرت به خاطر ظلم و بیدادی که یزید ابن معاویه خلیفه آن زمان مسلمین، برخلاف اصول اساسی ادیان و از جمله دین مقدس اسلام، به سر مردمان حوزه حاکمیت خود و از جمله ایرانیان روا می‌داشت، یک تنه قیام کردند و جان عزیز و عزیزان خود را در راه مقدس دفاع از حق و حقوق مردمان مظلوم و تحت ستم، فدا کردند، به شدت متأثر شدند و تا به امروز با شرکت در آئین‌های ویژه عزاداری حسینی به ویژه تعزیه و شبیه خوانی‌هایی که در حسینیه‌ها برگزار می‌شود، با دیدن و فراگرفتن داستان زندگانی این امام هُمامکوشش می‌کنند که عملکرد حق طلبانه و خدا پسندانه ایشان را مورد ستایش قرار دهند و در تمام دوران زندگانی مادی و معنوی خود کوشش کنند که ادامه دهنده راه پر فروغ ایشان بوده، دوش به دوش دیگر حق طلبان، در راه پیروزی حق بر باطل کوشا باشند.

وی ادامه داد: عملکرد نهضت عاشورای حسینی و جانفشانی حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان را نمی‌توان به شیعیان جهان محدود کرد، که فداکاری این امام همام، به همه جهانیان تعلق دارد. همگی ما با شرکت در برگزاری مراسمتغزیه خوانی و تماشای نمایش‌های شبیه خوانی در حسینیه شهر محل تولدمان یزد از دوران کودکی، درس‌های انسانیت گستری، تسلیم نشدن در برابر زر و زور، دادخواهی و حق جویی و دفاع از حق و مبارزه با ظلم و فساد و باطل را آموخته ایم و به یکدیگر آموزش داده ایم. عملکرد حضرت امام حسین (ع) همواره مورد ستایش ما زرتشتیان نیز بوده است. ما کوشش می‌کنیم که این واقعه را گرامی بداریم و با دیگر هم میهنانمان همدردی و همیاری کنیم.

وی افزود: واقعه عاشورا پیام‌های انسان ساز و انسانیت گستر بسیاری در بر دارد، که نه تنها برای شیعیان ایشان که برای ما پیروان ادیان توحیدی و تمام مردمان جهان از هر نژاد و دین و مذهب و مرام و قوم و قبیله‌ای که باشند، قابل ستایش و آموزنده است که از زندگانی امام حسین (ع) بیاموزیم که در راستای حق طلبی و دادگسرتی و استقرار همه نیکی‌ها در جهان، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

موبد اردشیر خورشیدیان گفت: تمام وجوه و جوانب واقعه عاشورا، از منظر انسانی دارای جنبه‌های انسان ساز و انسانیتگستر بسیاری است که می‌تواند درس‌های بزرگ زندگی ساز و زندگانی بخش را به تمام جهانیان آموخته و بیاموزاند که در گسترش داد و صلح و سازندگی جهان بسیار کارساز باشد.

وی ادامه داد: کمترین بهره‌ای که می‌توانیم ما پیروان ادیان توحیدی از زندگانی پربار حضرت امام حسین (ع) ببریم، این است که به هیچ وجه تسلیم زر و زور نشویم. حق را بشناسیم. به هیچ وجه حاضر نشویم که حقوق دیگر انسان‌ها را زیر پا بگذاریم و با تمام توان، در برابر کسانی که حقوق مردمان مظلوم را زیر پا می‌گذارند، با تمام توان، بر پایه قانون بایستیم. مسلماً گسترش تمام پیام‌های انسان ساز و انسانیت گستر این امام همام، می‌تواند در ایجاد آرامش معنوی و ایجاد صلح و ثبات جهانی الگویی بسیار سازنده و پربار باشد.

وی افزود: آئین‌ها و عزاداری‌ها و اتفاقی مانند راه پیمایی اربعین حسینی دست کم دو جنبه داخلی و جنبه خارجی دارد. جنبه داخلی برگزاری آئین پرشور عاشورا چنانچه به گونه شایسته به انجام رسد، این است که قلب و دل همه مردمان را از هر دین و قوم و مرام باشند را به یکدیگر نزدیک تر می‌کند و در ایجاد وحدت ملی ما بین تمام ایرانیان نقش بسیار مهمی بازی می‌کند. از جنبه جهانی نیز پیروی از راه پر فتوح این امام همام به همه جهانیان این پیام را می‌دهد که صدای این وحدت و همبستگی ملی ایرانیان را به وضوح بشنوند و اگر دوست ما هستند، بیش از پیش به ایرانیان نزدیک گردند و اگر خدای ناکرده، با ما دشمن هستند از این وفاق ملی، بیش از پیش درهراس افتند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیروان دیگر ادیان در مراسم عزاداری شیعیان شرکت می‌کنند؟ گفت: به سبب اینکه شرکت در آئین‌ها درس‌های زیادی به ما انسان‌ها می‌دهد که هریک از این درس‌ها می‌تواند در سازندگی شخصیت ما شرکت کنندگان و گسترش انسانیت و اخلاق نیکویی که در این آئین‌ها بیان می‌گردد، تأثیری مثبت و بسیار سازنده در بر داشته باشد.

 
نظر رئیس انجمن موبدان تهران در مورد عاشورا

منبع:بــرنا
?
نظر رئیس انجمن موبدان تهران در مورد عاشورا