نظام قدر جلیلی را بداند که از ترس او مشارکت افزایش پیدا می‌کند

به گزارش اصلاحات نیوز؛ محمدعلی ابطحی رییس دفتر دولت اصلاحات درخصوص رقابت بین پزشکیان و جلیلی و احتمال مشارکت بالای مردم نوشت: اگر انتخابات بین پزشکیان و قالیباف بود قطعاً در دور شاهد مشارکت کمی بودیم. اما اکنون هیجان زیادی در بین مردم و شخصیت‌های فرهیخته کشور ایجاد شده. نظام قدر جلیلی را بداند که […]


به گزارش اصلاحات نیوز؛ محمدعلی ابطحی رییس دفتر دولت اصلاحات درخصوص رقابت بین پزشکیان و جلیلی و احتمال مشارکت بالای مردم نوشت:

اگر انتخابات بین پزشکیان و قالیباف بود قطعاً در دور شاهد مشارکت کمی بودیم.
اما اکنون هیجان زیادی در بین مردم و شخصیت‌های فرهیخته کشور ایجاد شده.
نظام قدر جلیلی را بداند که از ترس او مشارکت افزایش پیدا می‌کند.


نظام قدر جلیلی را بداند که از ترس او مشارکت افزایش پیدا می‌کند

منبع: اصلاحات نیوز
? نظام قدر جلیلی را بداند که از ترس او مشارکت افزایش پیدا می‌کند