نظارت بر نحوه توزیع داروها در استان کرمان در دستور کار دادستان ها و قضات

فت فتو/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادستان ها و قضات کشیک استان کرمان موظف بر نظارت جدی و قاطع بر روند اجرای محدودیت های مصوب ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا شده و ماموریت دوم آنها نظارت بر نحوه توزیع داروها در استان است. “یدالله موحد” در تشریح این خبر اظهار کرد: […]

فت فتو/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادستان ها و قضات کشیک استان کرمان موظف بر نظارت جدی و قاطع بر روند اجرای محدودیت های مصوب ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا شده و ماموریت دوم آنها نظارت بر نحوه توزیع داروها در استان است.

“یدالله موحد” در تشریح این خبر اظهار کرد: موضوع نظارت دادستان ها و قضات کشیک استان کرمان بر روند اجرای محدودیت های ستادهای استانی و ملی کرونا در زمینه تعطیلی و منع تردد ها ماموریت نخست آنها در راستای تأمین و توسعه‌ سلامت در جامعه است.

وی بیان کرد: در راستای ماموریت دوم تعیین شده برای دادستان ها و قضات کشیک استان، کمیته های تخصصی با محوریت دادستان ها در هر شهرستان برای نظارت بر نحوه توزیع دارو به ویژه داروهای خاص و حیاتی، مبارزه جدی با قاچاق دارو و مقابله با توزیع خارج از شبکه تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.

انتهای پیاممنبع:ایـسنا
? نظارت بر نحوه توزیع داروها در استان کرمان در دستور کار دادستان ها و قضات