نرخ رسیدگی به پرونده ها در انار به ۱۰۰ درصد رسیده است

جواد طالبیان رئیس حوزه قضایی شهرستان انار گفت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در این حوزه قضایی طی سال گذشته از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش “فت فتو” جواد طالبیان رئیس حوزه قضایی شهرستان انار افزود: طی سال گذشته ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی نیز در این شهرستان رشد داشته و […]

جواد طالبیان رئیس حوزه قضایی شهرستان انار گفت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در این حوزه قضایی طی سال گذشته از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش “فت فتو” جواد طالبیان رئیس حوزه قضایی شهرستان انار افزود: طی سال گذشته ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی نیز در این شهرستان رشد داشته و از ۸۶ درصد به ۹۳ درصد افزایش یافته است. وی یادآور شد: متوسط زمان رسیدگی پرونده ها نیز در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ روز بوده است که به ۸۱ روز کاهش یافته است. رئیس حوزه قضایی شهرستان انار عنوان کرد: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان با افزودن شاخص های نشانگر اصلاح مجرمان تؤام با رویکردهای حبس زدایی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس ،تعویق صدور حکم ،تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز در سال گذشته انجام شده است. طالبیان ادامه داد: به منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی ، قاضی اجرای احکام ضمن بازدید از زندان ، وضعیت زندانیان را از نظر میزان محکومیت و علت بازداشت و درخواست ها و مشکلات حقوقی آنان مورد بررسی قرار داده و اقدامات موثر جهت آزادی آنان نیز صورت می گیرد. وی گفت: به منظور ساماندهی واحدهای اجرای احکام مدنی اخرین اقدامات انجام شده در راستای آزادی زندانیان مهریه و بدهکاران مالی تعداد ۴ زندانی مهریه از طریق اعسار ، یک زندنای با رضایت شاکی و۲ زندانی مطالبه وجه با در خواست اعسار از زندان آزاد شده اند. رئیس حوزه قضایی شهرستان انار شناسایی عوامل اصلی بروز ۱۰عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح شهرستان و ارائه راهکار های رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه قضایی انار دانست و تصریح کرد: پیگیری و نصب ۵۶ دوربین مداربسته در جهت کاهش جرائم نیز در سال گذشته انجام شده است. وی به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار نیز اشاره و بیان کرد: ایجاد کارگروه نظارت بر تنظیم بازار متشکل از فرماندار محترم و اتاق اصناف ،اداره تعزیرات ،شبکه بهداشت شهرستان و دادگستری که جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است . طالبیان به برنامه های اجرا شده وبرنامه های مدنظر حوزه قضایی در جهت تحقق سند تحول نیز اشاره کرد و ادامه داد: نظارت بر اهتمام ویژه قضات دادگاه در صدور احکام حبس خارج از زندان و استفاده از حبس های تحت نظارت الکترونیکی و نظارت بر رعایت حقوق زندانیان و شناسایی عوامل اصلی بروز ۱۰عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح شهرستان و ارائه راهکار های رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی انجام شده است. وی اظهار کرد: به منظور توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه با راه اندازی سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) از سال ۹۸ ، این دادگستری با جذب ۱۴۷۰نفر دیده بان و همچنین دریافت گزارشات مردمی بطور مستمر اقدام کرده است و در این رابطه پیگیری از طریق واحد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای صحت و سقم گزارشات و ادامه روند رسیدگی نیز انجام می گیرد. رئیس حوزه قضایی شهرستان انار با اشاره به این مطلب که در خصوص پیگیری راه اندازی گشت های محله محور و رضویون جهت ارتقای امنیت عمومی وپیشگیری از وقوع جرم ضمن جلسات تخصصی لازم باید مراجع مربوطه برگزار شده است، عنوان کرد: اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، پیگیری به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های معوقه و بازدید مستمر از زندان و بررسی درخواست ها و مشکلات حقوقی مددجویان زندان ها نیز طی سال گذشته انجام شده است. طالبیان به انجام ۱۴ بازدید از زندان نیز اشاره و بیان کرد: برنامه اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوقه و تعیین تکلیف فوری آن ها که بصورت ماهیانه بررسی و از مسن شدن پرونده ها جلوگیری می شود. وی ادامه داد: تعداد پرونده های مسن دادگستری انار در سال ۹۸، ۳۹ فقره پرونده بوده که در سال ۹۹ به ۸ فقره کاهش پیدا کرده است. به گفته وی، بازرسی از شعب دادگستری بصورت ماهیانه یکبار در جهت رسیدگی به مسایل موجود در شعب و پرونده ها علی الخصوص با هدف پیگیری پرونده های زندانیان مالی و جرائم در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان، بررسی پرونده های مسن در هر شعبه در جهت اجرای بخشنامه پرونده مسن و تأکید بر این موضوع به قضات و مدیران مربوطه در هر شعبه انجام می شود که درسال ۹۹ ،ده بازدید از شعب با اهداف فوق انجام شد. رئیس حوزه قضایی شهرستان انار با اشاره به این مطلب که تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تشکیل پرونده شخصیت و ارجاع به مشاوره اطفال انجام می شود، گفت: تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری دختران و پسران بد سرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج و تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری با واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده نیز در این حوزه قضایی انجام شده است. انتهای پیام/امیر
نرخ رسیدگی به پرونده ها در انار به ۱۰۰ درصد رسیده است

منبع:آرمـان
? نرخ رسیدگی به پرونده ها در انار به ۱۰۰ درصد رسیده است