معرفی کلاس های فنی و حرفه ای راور

جلال آبادی رئیس فنی و حرفه ای راور کلاس های این مرکز را معرفی و گزارشی از عملکرد یکساله این مرکز ارائه کرد. به گزارش “اقطاع خبر”؛ جلال آبادی رئیس فنی و حرفه ای راور در مصاحبه ای که با خبرنگار ما داشت کلاس های این مرکز را معرفی کرد و گزارشی از عملکرد یکساله […]

جلال آبادی رئیس فنی و حرفه ای راور کلاس های این مرکز را معرفی و گزارشی از عملکرد یکساله این مرکز ارائه کرد.

به گزارش “اقطاع خبر”؛ جلال آبادی رئیس فنی و حرفه ای راور در مصاحبه ای که با خبرنگار ما داشت کلاس های این مرکز را معرفی کرد و گزارشی از عملکرد یکساله این مرکز ارائه کرد.
 منبع:آرمان