مرمت وبازگشایی ۹۰۰کیلومتر راه عشایری در جنوب کرمان

مدیرکل امور عشایر جنوب استان کرمان از بازگشایی ومرمت بیش از ۹۰۰کیلومتر راه دسترسی به مناطق عشایری از ابتدای امسال در جنوب استان خبر داد. به گزارش نذیر کرمان،احمدیوسفی مدیرکل امور عشایرجنوب لستان گفت:در جنوب استان کرمان ۳هزار۷۰۰کیلومتر راه عشایری وجود دارد که از اوایل امسال ۹۰۰کیلومتر راه عشایری مرمت وبازگشایی شده است. احمدیوسفی گفت:در […]

مدیرکل امور عشایر جنوب استان کرمان از بازگشایی ومرمت بیش از ۹۰۰کیلومتر راه دسترسی به مناطق عشایری از ابتدای امسال در جنوب استان خبر داد.

به گزارش نذیر کرمان،احمدیوسفی مدیرکل امور عشایرجنوب لستان گفت:در جنوب استان کرمان ۳هزار۷۰۰کیلومتر راه عشایری وجود دارد که از اوایل امسال ۹۰۰کیلومتر راه عشایری مرمت وبازگشایی شده است.

احمدیوسفی گفت:در بازدید امروز از مناطق عشایری دهستان امجز عنبرآباد ۱۰۷کیلومتر راه عشایری بازگشایی ومرمت شد.

افشاری پور فرماندار عنبرآباد هم گفت:از ده هزار نفر جمعیت عشایر شهرستان عنبرآباد کمتر از ۵۰درصد راه ارتباطی مناسب دارند.

فرماندار عنبرآباد گفت:از محل اعتبارات ارزش افزوده امسال بیش از ۴نیم میلیارد تومان اعتبار برای مرمت وبازگشایی راههای مناطق عشایری تخصیص داده شد.

افشاری پور بیان کرد:امسال با همکاری اداره کل امور عشایر جنوب استان از ۸۰۰کیلومتر راه عشایری در حوزه عنبرآباد ۵۰درصد راهها تیغ زنی شده است
مرمت وبازگشایی ۹۰۰کیلومتر راه عشایری در جنوب کرمان

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? مرمت وبازگشایی ۹۰۰کیلومتر راه عشایری در جنوب کرمان