مرحله پنجم طرح شهید سلیمانی از زبان سرهنگ کردی فرمانده ناحیه زرند

جزییات مرحله پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را از زبان فرمانده ناحیه زرند بشنوید. به گزارش فت فتو ؛ مرحله پنجم طرح شهید سلیمانی همزمان با سراسر کشور در زرند در حال اجرا می باشد. جزییات بیشتر اجرای این طرح را از زبان سرهنگ کردی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرند بشنوید. انتهای پیام/زرند مرحله […]

جزییات مرحله پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را از زبان فرمانده ناحیه زرند بشنوید.

به گزارش فت فتو ؛ مرحله پنجم طرح شهید سلیمانی همزمان با سراسر کشور در زرند در حال اجرا می باشد. جزییات بیشتر اجرای این طرح را از زبان سرهنگ کردی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرند بشنوید.

انتهای پیام/زرند
مرحله پنجم طرح شهید سلیمانی از زبان سرهنگ کردی فرمانده ناحیه زرند

منبع:آرمـان
? مرحله پنجم طرح شهید سلیمانی از زبان سرهنگ کردی فرمانده ناحیه زرند