مراسم شام غریبان حسینی(ع) – تکیه حضرت ابوالفضل کرمان

فت فتو/کرمان مراسم شام غریبان سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش پنجشنبه ۲۸ مردادماه درتکیه حضرت ابوالفضل کرمان برگزار شد. انتهای پیام مراسم شام غریبان حسینی(ع) – تکیه حضرت ابوالفضل کرمان منبع:ایـسنا ? مراسم شام غریبان حسینی(ع) – تکیه حضرت ابوالفضل کرمان

فت فتو/کرمان مراسم شام غریبان سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش پنجشنبه ۲۸ مردادماه درتکیه حضرت ابوالفضل کرمان برگزار شد.

انتهای پیام
مراسم شام غریبان حسینی(ع) – تکیه حضرت ابوالفضل کرمان

منبع:ایـسنا
? مراسم شام غریبان حسینی(ع) – تکیه حضرت ابوالفضل کرمان