مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در همدان

مراسم جشن میلاد سراسر نور پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) به همت هیات فاطمیون و بیت الحزان حضرت زهرا (س) در مجتمع امام علی (ع) برگزار شد. مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در همدان منبع: بــرنا ? مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در […]


مراسم جشن میلاد سراسر نور پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) به همت هیات فاطمیون و بیت الحزان حضرت زهرا (س) در مجتمع امام علی (ع) برگزار شد.
مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در همدان

منبع: بــرنا
? مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در همدان