مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری کرمان: به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمان گفت: در سلسله جلسات بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری کرمان: به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم منبع: بــرنا ? مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری کرمان: به دنبال ارتقای سرمایه […]


مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمان گفت: در سلسله جلسات بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری کرمان: به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم

منبع: بــرنا
? مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری کرمان: به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم