مدافع تراکتور به مس رفسنجان پیوست

به گزارش فت فتو، میثم تیموری، مدافع فصل گذشته تراکتور به عنوان بازیکن آزاد به مس رفسنجان پیوست. قرارداد تیموری با مس رفسنجان دو ساله است. این مدافع سابقه پوشیدن پیراهن استقلال و پارس جنوبی را هم دارد. انتهای پیام منبع:ایـسنا ? مدافع تراکتور به مس رفسنجان پیوست

به گزارش فت فتو، میثم تیموری، مدافع فصل گذشته تراکتور به عنوان بازیکن آزاد به مس رفسنجان پیوست.

قرارداد تیموری با مس رفسنجان دو ساله است. این مدافع سابقه پوشیدن پیراهن استقلال و پارس جنوبی را هم دارد.

انتهای پیاممنبع:ایـسنا
? مدافع تراکتور به مس رفسنجان پیوست