مالچ پاشی ۱۱ هزار هکتار از اراضی بیابانی کرمان

مدیر کل منابع طبیعی کرمان گفت: هزار هکتار از بیابان‌های شرق استان که کانون‌های اصلی ایجاد گرد و غبار هستند باید مالچ پاشی شود و تا کنون طی ۳ سال گذشته ۷ هزار هکتار از این مساحت عملیات مالچ پاشی انجام شده که امیدواریم با اعتباراتی که امسال پیش بینی می‌شود تا پایان سال عملیات […]

مدیر کل منابع طبیعی کرمان گفت: هزار هکتار از بیابان‌های شرق استان که کانون‌های اصلی ایجاد گرد و غبار هستند باید مالچ پاشی شود و تا کنون طی ۳ سال گذشته ۷ هزار هکتار از این مساحت عملیات مالچ پاشی انجام شده که امیدواریم با اعتباراتی که امسال پیش بینی می‌شود تا پایان سال عملیات مالچ پاشی در سطح ۱۱ هزار هکتار به صورت کامل انجام شود.


به گزارش فت فتو، مهدی رجبی زاده گفت: از ۳۲ میلیون هکتار بیابان‌های کشور تقریبا ۷ و هفت دهم میلیون هکتار که معادل ۲۵ درصد از مساحت بیابان‌های کشور است در استان کرمان قرار دارد و ۴ میلیون هکتار کویر لوت به طول تقریبی ۵۰۰ کیلومتر هم مرز استان کرمان است.


وی با اشاره به اینکه ما در یک اقلیم خشک که تحت تاثیر بیابان است قرار داریم تصریح کرد: از ۱۶ شهرستان که در شمال استان است ۱۳ شهرستان بیابانی یا در معرض بیابانی شدن قرار دارد.


رجبی زاده با اشاره به اینکه ۴ شهرستان شرقی استان دارای مساحت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است که از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه‌های بیابانی و تقریبا ۵۰ درصد این عرصه‌ها به خودی خود بیابان است، گفت: ما در جغرافیایی زندگی می‌کنیم که اقلیم آن تحت تاثیر کم بارشی و تاثیرات منفی بیابان است. فعالیت‌های بیابان زدایی از دهه ۶۰ شروع شده مردم شهرستان‌های فهرج، نرماشیر، بم، ریگان بافعالیت‌های اداره منابع طبیعی آشنا هستند و اگر این فعالیت هادر طول ۴۰سال گذشته نبود امکان حیات در آنجا وجود نداشت.


وی افزود: ما به دلیل اقلیم شرق استان کرمان در ۶ ماه اول و دوم سال تحت تاثیر باد‌های شمال و جنوب هستیم و تقریبا هر ۱۲ ماه سال این مناطق تحت تاثیر باد‌ها و طوفان‌های شن قرار دارند.


رجبی زاده تصریح کرد: درسال ۹۵ طرح جامع مقابله با فرسایش بادی در شرق استان تهیه شد و در آن زمان ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که در یک دوره ۵ الی ۷ ساله امنیت زیستی نسبی را ایجاد می کرد.


وی افزود: وقتی عوامل خارج از استان مانند خشک شدن هامون در سیستان اتفاق می‌افتد و شرق استان کرمان تحت تاثیر باد‌های ۱۲۰ روزه قرار می‌گیرد، با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کل منطقه را مدیریت کرد.


رجبی زاده ادامه داد: در ۳ سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان در استان کرمان صرف انجام عملیات‌های مقابله با بیابان زایی شده که ۶۰ درصد آن معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در شرق استان کرمان هزینه شده است.


وی با اشاره به اینکه درحال حاضر در منطقه فهرج عملیات مالچ پاشی انجام می‌شود و هر هکتار مالچ پاشی ۱۲۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد گفت: پروژه‌های بیولوژیک ازجمله نهالکاری نیز در این مناطق انجام و در حال اجرا است و تاکنون بالغ بر ۶ هزار هکتار در چند سال اخیر نهالکاری انجام شده است که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه شرایط استقرار نهال‌های کاشته شده با سختی مواجه است.


رجبی زاده گفت: دمای بالای منطقه و وجود طوفان‌های شن باعث از بین رفتن بخشی از عرصه‌های نهالکاری شده می‌شود بنابراین ایجاد و استقرار پوشش گیاهی مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد است.


وی افزود: دخالت انسان در طبیعت، برداشت بی رویه از سطح آب سفره‌های زیر زمینی، منحرف کردن مسیر آبراهه ها، تخریب طبیعت، چرای غیرمجاز و… عوامل بیان زایی را تشدید می‌کند و همچنین پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی از دیگر مخاطراتی است که باعث کاهش و نابودی پوشش گیاهی می‌شود.


مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان با اشاره به اینکه ما باید با طبیعت سازگار شویم گفت: ۱۱هزار هکتار از بیابان‌های شرق استان کرمان که کانون‌های اصلی ایجاد گرد و غبار هستند باید مالچ پاشی شود و تا کنون طی ۳ سال گذشته ۷ هزار هکتار از این مساحت عملیات مالچ پاشی انجام شده که امیدواریم با اعتباراتی که امسال پیش بینی می‌شود تا پایان سال عملیات مالچ پاشی در سطح ۱۱ هزار هکتار به صورت کامل انجام شود.


انتهای پیام/منبع:ایـلنا
? مالچ پاشی ۱۱ هزار هکتار از اراضی بیابانی کرمان