لحظه به لحظه با روز دهم بازی‌های آسیایی هانگژو/ برنز کایاک به هدیه کاظمی رسید

دهمین روز بازی‌های آسیایی هانگژو در حالی برگزار می‌شود که ایران در چند رشته مهم برابر حریفان خود صف آرایی می‌کند. لحظه به لحظه با روز دهم بازی‌های آسیایی هانگژو/ برنز کایاک به هدیه کاظمی رسید منبع: بــرنا ? لحظه به لحظه با روز دهم بازی‌های آسیایی هانگژو/ برنز کایاک به هدیه کاظمی رسید


دهمین روز بازی‌های آسیایی هانگژو در حالی برگزار می‌شود که ایران در چند رشته مهم برابر حریفان خود صف آرایی می‌کند.
لحظه به لحظه با روز دهم بازی‌های آسیایی هانگژو/ برنز کایاک به هدیه کاظمی رسید

منبع: بــرنا
? لحظه به لحظه با روز دهم بازی‌های آسیایی هانگژو/ برنز کایاک به هدیه کاظمی رسید