فعالیت گروه جهادی شهید تیکدری نژاد در کرمان

فعالیت های گروه جهادی شهید تیکدری نژاد پایگاه شهید چمران در شهرک خواجو که حصارکشی منزل را در دست اجرا دارند. به گزارش فت فتو؛ فعالیت جهادی چند سالی است که از سوی گروه‌های مختلفی انجام می‌شود. این فعالیت‌ها که در همه سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی رقم می‌خورد و تا کنون راهگشای بسیاری […]

فعالیت های گروه جهادی شهید تیکدری نژاد پایگاه شهید چمران در شهرک خواجو که حصارکشی منزل را در دست اجرا دارند.

به گزارش فت فتو؛ فعالیت جهادی چند سالی است که از سوی گروه‌های مختلفی انجام می‌شود. این فعالیت‌ها که در همه سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی رقم می‌خورد و تا کنون راهگشای بسیاری از مشکلات مناطق محروم بوده است. اهمیت این فعالیت‌ها در ایام تعطیل و در زمان بحران‌ها خودش را نشان داده است.

از این رو فعالیت جهادی(دیوار چینی) برای خانواده نیازمند واقع در شهرک الله آباد ، با حضور تعدادی از اعضای گروه شهید تیکدری نژاد پایگاه شهید چمران شهرک خواجو صورت پذیرفت.
 

انتهای پیام/طالبی پورمنبع:آرمان
? فعالیت گروه جهادی شهید تیکدری نژاد در کرمان