فرمانده سپاه از مرکز غربالگری کرونا ثارالله کرمان بازدید کرد

کرمان – فت فتو – سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (یکشنبه) با همراهی استاندار کرمان با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت ثارالله از بخش غربالگری کرونا این مرکز بازدید کرد. به گزارش فت فتو، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت ثارالله استان کرمان […]

کرمان – فت فتو – سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (یکشنبه) با همراهی استاندار کرمان با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت ثارالله از بخش غربالگری کرونا این مرکز بازدید کرد.

به گزارش فت فتو، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت ثارالله استان کرمان در جریان خدمات ارائه شده در این مرکز به افراد مشکوک به کرونا قرار گرفت.

مسئولان این مرکز نیز توضیحاتی راجع به روند فعالیت های مرکز خدمات جامع سلامت ثارالله و همچنین انجام آزمایش غربالگری تشخیص کرونا به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه کردند.

سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در قالب سفری یک روزه به منظور بازدید از روند انجام کار در طرح سپهبد شهید سلیمانی و مبارزه با شیوع بیماری کرونا در کرمان وارد این استان شد. 
فرمانده سپاه از مرکز غربالگری کرونا ثارالله کرمان بازدید کرد

منبع:ایرنـا
? فرمانده سپاه از مرکز غربالگری کرونا ثارالله کرمان بازدید کرد