غلیان بی رحمانه کرونا در بیمارستان های زرند

موج اخیر طغیان کرونا بسیار سهمگین‌تر از دوره‌های پیشین در شهرستان زرند است. به گزارش فت فتو ، رییس شبکه بهداشت زرند گفت: پنجمین موج طغیان کرونا به خاطر تشدید قدرت انتقال بین‌انسانی سویه دلتا در مقایسه با سویه‌ها و اوجگیری های پیشین شیوع این ویروس همه‌گیر بسیار سهمگین‌تر و دارای قدرت سرایت بیشتر است. انتهای […]

موج اخیر طغیان کرونا بسیار سهمگین‌تر از دوره‌های پیشین در شهرستان زرند است.

به گزارش فت فتو ، رییس شبکه بهداشت زرند گفت: پنجمین موج طغیان کرونا به خاطر تشدید قدرت انتقال بین‌انسانی سویه دلتا در مقایسه با سویه‌ها و اوجگیری های پیشین شیوع این ویروس همه‌گیر بسیار سهمگین‌تر و دارای قدرت سرایت بیشتر است.

انتهای پیام/زرند
غلیان بی رحمانه کرونا در بیمارستان های زرند

منبع:آرمـان
? غلیان بی رحمانه کرونا در بیمارستان های زرند