غبار روبی قبور مطهر شهدای فاریاب در هفته بسیج

آیین غبار روبی وعطر افشانی قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته بسیج با حضور جمعی از مسئولین در شهرستان فاریاب برگزار شد به گزارش فت فتو صبح امروز به مناسبت هفته بسیج آیین غبار روبی وعطر افشانی قبور مطهر شهدا با حضور جمعی از مسئولین در فاریاب برگزارشد. ​​​ غبار روبی قبور مطهر شهدای فاریاب در هفته […]

آیین غبار روبی وعطر افشانی قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته بسیج با حضور جمعی از مسئولین در شهرستان فاریاب برگزار شد

به گزارش فت فتو صبح امروز به مناسبت هفته بسیج آیین غبار روبی وعطر افشانی قبور مطهر شهدا با حضور جمعی از مسئولین در فاریاب برگزارشد.


​​​
غبار روبی قبور مطهر شهدای فاریاب در هفته بسیج

منبع:آرمـان
? غبار روبی قبور مطهر شهدای فاریاب در هفته بسیج