عملکرد دولت در شهرستان راور

فرماندار راور در سخنانی در نماز جمعه شهرستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت در شهرستان راور پروژه‌های هفته دولت در راوررا بدین شرح اعلام کرد

رضا عباسی فرماندار راور عنوان کرد: مجموعاً ۵۵ طرح بالغ بر اعتبار ۱۵۵ میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هفته دولت در شهر راور افتتاح خواهد شد.
/ در بخشداری مرکزی ۹ طرح با اعتبار ۱۳۵ میلیارد ریال/ بخشداری کوهساران در قالب ۱۰ طرح با اعتبار ۷۸ میلیارد ریال/ آب و فاضلاب در قالب دو طرح با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال/بهزیستی در قالب یک طرح با اعتبار ۸ میلیارد ریال /برق با ۱۰ طرح با اعتبار ۶۲ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال/ بهداشت و درمان با سه طرح ۱۵۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال/ راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با دو طرح با اعتبار ۱۰۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال/ منابع طبیعی در قالب دو طرح با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال/ کمیته امداد امام خمینی در قالب دو طرح با اعتبار ۱۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال /میراث فرهنگی و گردشگری با دو طرح با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال/ گاز با یک طرح با اعتبار ۶۵۷ میلیارد ریال/ راه و شهرسازی با یک طرح بااعتبار۵۰ میلیارد ریال / جهاد کشاورزی با سه طرح ۵۰ میلیارد ریال/ اوقاف و امور خیریه با دو طرح با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال/