عزاداری محرم در نیجریه

به گزارش نذیر کرمان، مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام همزمان در مناطق مختلف کشور نیجریه همزمان با دیگر نقاط جهان در حال برگزاری است. تصاویر زیر را ادریس محمد از این مراسم ثبت کرده است: عزاداری محرم در نیجریه عزاداری محرم در نیجریه عزاداری محرم در نیجریه عزاداری محرم در […]


به گزارش نذیر کرمان، مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام همزمان در مناطق مختلف کشور نیجریه همزمان با دیگر نقاط جهان در حال برگزاری است.

تصاویر زیر را ادریس محمد از این مراسم ثبت کرده است:

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

عزاداری محرم در نیجریه

انتهای پیام/


عزاداری محرم در نیجریه

منبع: بــرنا
? عزاداری محرم در نیجریه