ضرورت استفاده از تولید به صورت خودتامین توسط صنایعِ کرمان در پیک مصرف برق

فت فتو/کرمان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان به عنوان راهکار به صنایع استان پیشنهاد کرد نسبت به تدارک ظرفیت نیروگاهی و همچنین استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی( که استان کرمان از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است) اقدام نمایند. “محمدرضا حبیبی” در وبینار تخصصی”راه های استفاده از مولدهای مقیاس کوچک […]

فت فتو/کرمان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان به عنوان راهکار به صنایع استان پیشنهاد کرد نسبت به تدارک ظرفیت نیروگاهی و همچنین استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی( که استان کرمان از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است) اقدام نمایند.

“محمدرضا حبیبی” در وبینار تخصصی”راه های استفاده از مولدهای مقیاس کوچک به صورت خودتأمین برای صنایع” در کرمان اظهار کرد: به منظور برنامه‌ریزی جهت عبور از پیک بار سال ۱۴۰۱ این وبینار برگزار شده است.

وی افزود: از همه صنایع استان که مدیریت بار مصرفی را بر دوش کشیده و نتیجه آن عدم اعمال خاموشی به مشترکین خانگی در بهار و تابستان سال جاری بود، قدردانی می کنم.

حبیبی ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیش بینی های هواشناسی در صورت مدیریت بار در هفته جاری، امکان کاهش محدودیت ها پس از ۲۲ مرداد ماه وجود داشته باشد.

وی  به عنوان کوتاه ترین راهکار به صنایع استان پیشنهاد کرد نسبت به تدارک هر میزان ظرفیت نیروگاهی و همچنین استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی( که استان کرمان از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار است) اقدام نمایند.

بنابراین گزارش، مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای کرمان نیز در این وبینار گفت: با توجه به قابلیت اطمینان بالای شبکه سراسری برق، علی رغم ضررهای سنگینی که  قطعی چند ساعته برق به صنایع وارد می کند هیچ یک به سمت احداث نیروگاه به صورت خود تامین نرفته اند و متکی به شبکه سراسری برق هستند در صورتی که شرایط فعلی شبکه سراسری برق اقتضاء می کند که این صنایع و به عنوان یک ضرورت به  این امر بپردازند.

“پورغریب شاهی” افزود:  محدودیت‌های تولید برق و شرایط حساس کرونا، منجر شد که در بهار و تابستان سال جاری به منظور تأمین برق مشترکین خانگی کشور، محدودیت مصرف نسبت به مشترکین صنعتی و کشاورزی اعمال شود و احداث نیروگاه های بزرگ هم نیاز به زمانی بیش از یک سال دارد بنابراین احداث نیروگاه های مقیاس کوچک می تواند به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای دستیابی به کمترین تبعات در پیک بار سال ۱۴۰۱ برای صنایع باشد.

انتهای پیاممنبع:ایـسنا
? ضرورت استفاده از تولید به صورت خودتامین توسط صنایعِ کرمان در پیک مصرف برق