صلوات شعبانیه | راه رسیدن به رضایت خدا

فرازی از صلواتش شعبانیه گویای آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله واسطۀ شفاعت امت و نیز راهی به‌سوی خداست. صلوات شعبانیه | راه رسیدن به رضایت خدا منبع: بــرنا ? صلوات شعبانیه | راه رسیدن به رضایت خدا


فرازی از صلواتش شعبانیه گویای آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله واسطۀ شفاعت امت و نیز راهی به‌سوی خداست.
صلوات شعبانیه | راه رسیدن به رضایت خدا

منبع: بــرنا
? صلوات شعبانیه | راه رسیدن به رضایت خدا