شاهد پر رونق‌ترین دوره‌ی هنری هستیم

سخنگوی دولت گفت: مخالفان ‎شهید رئیسی به افکار عمومی القا می‌کردند دولت او مخالف نشاط و فعالیت‌های هنری خواهد بود؛ اینک در پایان زودهنگام دولت ایشان، شاهد پر رونق‌ترین دوره‌ی هنری هستیم. به گزارش نذیر کرمان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: مخالفان ‎شهید رئیسی به افکار عمومی القا می‌کردند دولت او مخالف […]


سخنگوی دولت گفت: مخالفان ‎شهید رئیسی به افکار عمومی القا می‌کردند دولت او مخالف نشاط و فعالیت‌های هنری خواهد بود؛ اینک در پایان زودهنگام دولت ایشان، شاهد پر رونق‌ترین دوره‌ی هنری هستیم.

به گزارش نذیر کرمان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت:

مخالفان ‎شهید رئیسی به افکار عمومی القا می‌کردند دولت او مخالف نشاط و فعالیت‌های هنری خواهد بود؛ اینک در پایان زودهنگام دولت ایشان، شاهد پر رونق‌ترین دوره‌ی هنری هستیم.

امشب هزاران نفر در تخت جمشید اجرای استاد قربانی را می‌بینند و در سعدآباد کنسرت تئاتر سی‌صد را تماشا می‌کنند.

انتهای پیام 


شاهد پر رونق‌ترین دوره‌ی هنری هستیم

منبع: بــرنا
? شاهد پر رونق‌ترین دوره‌ی هنری هستیم