سینه زنی در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی

کرمان – زائران در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی به سینه زنی پرداختند. دریافت ۳۹ MB به گزارش فت فتو، زائران در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی به سینه زنی پرداختند. کد خبر ۵۶۷۰۸۲۱ سینه زنی در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی منبع: […]

کرمان – زائران در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی به سینه زنی پرداختند.


دریافت
۳۹ MB

به گزارش فت فتو، زائران در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی به سینه زنی پرداختند.

کد خبر ۵۶۷۰۸۲۱
سینه زنی در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی

منبع: مــهر
? سینه زنی در جوار مرقد شهید سلیمانی با مداحی حاج جواد حسینخانی