سایت دفن زباله شهر کرمان مورد تایید سازمان محیط زیست است

فت فتو/کرمان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان در پاسخ به این سوال که آیا کرمان مشکل محیط زیستی در زمینه دفن زباله ندارد؟ اظهار کرد: سایت دفن زباله شهرداری کرمان مورد تایید محیط زیست است. “علیرضا ریاضی” در گفت و گو با فت فتو، بیان کرد: روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن زباله در سطح […]

فت فتو/کرمان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان در پاسخ به این سوال که آیا کرمان مشکل محیط زیستی در زمینه دفن زباله ندارد؟ اظهار کرد: سایت دفن زباله شهرداری کرمان مورد تایید محیط زیست است.

“علیرضا ریاضی” در گفت و گو با فت فتو، بیان کرد: روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن زباله در سطح شهر کرمان توسط پیمانکاران شهرداری جمع آوری می شود و پس از باسکول شدن به محل دفن منتقل می شوند.

وی با یادآوری افتتاح کارخانه بازیافت زباله در ابتدای سال جاری اظهار کرد: از روز اول فروردین این کارخانه فعال بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان بیان کرد: با اجرای تفکیک زباله از مبداء زباله گردهای غیرمجاز و همچنین ماشین های زباله گرد غیرمجاز ساماندهی می شوند لذا مراکز بازیافت غیرمجاز یا باید مجوزدار یا پلمپ می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخورد با کارگاه های بازیافتی و ماشین های زباله گرد در حیطه وظایف حوزه مدیریت پسماند نیست.

ریاضی در پاسخ به این سوال که آیا کرمان مشکل محیط زیستی در زمینه دفن زباله ندارد؟ اظهار کرد: سایت دفن زباله شهرداری کرمان مورد تایید محیط زیست است.

وی بیان کرد: بیمارستان ها زباله های خود را از حالت عفونی توسط دستگاه هایی که دارند خارج می کنند و سپس شهرداری آنها را تحویل گرفته و دفن می کند البته با توجه به اینکه روش دفن زباله های بیمارستانی فرق می کند لذا این زباله ها در مکان خاصی در سایت شهرداری دفن می شوند.

انتهای پیام
سایت دفن زباله شهر کرمان مورد تایید سازمان محیط زیست است

منبع:ایـسنا
? سایت دفن زباله شهر کرمان مورد تایید سازمان محیط زیست است