ساعات کاری از فردا در کرمان به روال قبل برمی‌گردد/پنج‌شنبه‌ها تعطیل نیست

ساعات کاری در استان کرمان از فردا به روال قبل بر می‌گردد. به گزارش فت فتو از کرمان، با توجه به تمدیدنشدن تعطیلی و کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان؛ ساعت کاری کلیه دستگاه‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۷:۱۵ صبح تا ۱۴:۱۵ تغییر پیدا می‌کند. تعطیلی ادارات استان در روزهای پنج‌شنبه به […]


ساعات کاری در استان کرمان از فردا به روال قبل بر می‌گردد.

به گزارش فت فتو از کرمان، با توجه به تمدیدنشدن تعطیلی و کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان؛ ساعت کاری کلیه دستگاه‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۷:۱۵ صبح تا ۱۴:۱۵ تغییر پیدا می‌کند.

تعطیلی ادارات استان در روزهای پنج‌شنبه به حالت اول برمی‌گردد و روزهای پنجشنبه تعطیل نخواهد بود.

همچنین ساعت کاری ادارات در روز پنجشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵ خواهد بود.

انتهای پیام/۳۳۸۸/ب

ساعات کاری از فردا در کرمان به روال قبل برمی‌گردد/پنج‌شنبه‌ها تعطیل نیست

منبع:فــارس
? ساعات کاری از فردا در کرمان به روال قبل برمی‌گردد/پنج‌شنبه‌ها تعطیل نیست