ساخت سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی

ساخت بیش از ۴ سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی شهرستان بم به مناسبت عید غدیر صورت گرفت. به گزارش اقطاع خبر ،ساخت سرویس بهداشتی و حصار کشی  دیوار برای افراد کمتر برخوردار توسط گروه های جهادی حوزه مقاومت بسیج  عشايري سپاه بم صورت گرفت .   انتهای پیام/ذوالفقاری ساخت سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی منبع:آرمان

ساخت بیش از ۴ سرویس بهداشتی توسط گروه جهادی شهرستان بم به مناسبت عید غدیر صورت گرفت.

به گزارش اقطاع خبر ،ساخت سرویس بهداشتی و حصار کشی  دیوار برای افراد کمتر برخوردار توسط گروه های جهادی حوزه مقاومت بسیج  عشايري سپاه بم صورت گرفت .

 

انتهای پیام/ذوالفقاری

ساخت سرویس بهداشتی توسط گروه جهادیمنبع:آرمان