زرندی‌های از علت حضور در انتخابات می‌گویند

زرندی‌ها از شرکت پرشور در انتخابات به‌خاطر شهیدجمهور می‌گویند. به گزارش گروه چندرسانه‌ای پایگاه خبری «راه‌آرمان»؛ مردم شهرستان زرند شرکت در انتخابات را تکمیل‌کننده بدرقه شهدای اردیبهشت می‌دانند و برای تداوم راه شهید رئیسی همچون سایر ادوار با شور و پرحرارت در انتخابات شرکت می‌کنند. انتهای خبر/ زرندی‌های از علت حضور در انتخابات می‌گویند اخبار […]زرندی‌ها از شرکت پرشور در انتخابات به‌خاطر شهیدجمهور می‌گویند.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای پایگاه خبری «راه‌آرمان»؛ مردم شهرستان زرند شرکت در انتخابات را تکمیل‌کننده بدرقه شهدای اردیبهشت می‌دانند و برای تداوم راه شهید رئیسی همچون سایر ادوار با شور و پرحرارت در انتخابات شرکت می‌کنند.

انتهای خبر/


زرندی‌های از علت حضور در انتخابات می‌گویند

اخبار کرمان
اخبار کرمان و شهرستان ها

منبع:آرمـان
? زرندی‌های از علت حضور در انتخابات می‌گویند