رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در هیئت های کرمان

کرمان – پروتکل های بهداشتی در هیئت های کرمان جدی رعایت شده و عزاداری ها در فضای باز برگزار می شود. دریافت ۱۹ MB به گزارش فت فتو، در راستای مقابله با ویروس کرونا طبق دستور العمل ها، فاصله گذاری سختگیرانه بهداشتی در حال انجام است. به عنوان نمونه عزاداری در هیئت علقمه کرمان با […]

کرمان – پروتکل های بهداشتی در هیئت های کرمان جدی رعایت شده و عزاداری ها در فضای باز برگزار می شود.


دریافت
۱۹ MB

به گزارش فت فتو، در راستای مقابله با ویروس کرونا طبق دستور العمل ها، فاصله گذاری سختگیرانه بهداشتی در حال انجام است. به عنوان نمونه عزاداری در هیئت علقمه کرمان با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی طی دهه اول محرم برگزار می‌شود.

کد خبر ۵۲۸۴۱۲۴
رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در هیئت های کرمان

منبع:مــهر
? رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در هیئت های کرمان