راه اندازی سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونا

سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونا به همت ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان کهنوج راه اندازی شد. به گزارش اقطاع خبر ،سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونا با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی در ناحیه مقاومت بسیبج کهنوج راه اندازی شد. انتهای پیام/رحمانی راه اندازی سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونا منبع:آرمان

سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونا به همت ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان کهنوج راه اندازی شد.

به گزارش اقطاع خبر ،سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونا با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی در ناحیه مقاومت بسیبج کهنوج راه اندازی شد.


انتهای پیام/رحمانی

راه اندازی سومین مرکز تجمیعی واکسن کرونامنبع:آرمان