رئیس کل دادگستری کرمان: توزیع دارو و رعایت اصول بهداشتی تحت نظارت است

کرمان-فت فتو- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادستانها و قضات کشیک استان موظف بر نظارت جدی و قاطع بر روند اجرای محدودیت های مصوب ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا و نیز روند توزیع دارو شده اند. به گزارش ارسالی روز دوشنبه روابط عمومی این دادگستری به فت فتو، یدالله موحد افزود: موضوع […]

کرمان-فت فتو- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادستانها و قضات کشیک استان موظف بر نظارت جدی و قاطع بر روند اجرای محدودیت های مصوب ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا و نیز روند توزیع دارو شده اند.

به گزارش ارسالی روز دوشنبه روابط عمومی این دادگستری به فت فتو، یدالله موحد افزود: موضوع نظارت دادستان ها و قضات کشیک استان کرمان بر روند اجرای محدودیت های ستادهای استانی و ملی کرونا در حوزه تعطیلی و منع تردد ها ماموریت نخست آنان در تأمین و توسعه‌ سلامت در جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماموریت دوم تعیین شده برای دادستان ها و قضات کشیک استان، کمیته های تخصصی با محوریت دادستان ها در هر شهرستان برای نظارت بر نحوه توزیع دارو بویژه داروهای خاص و حیاتی، مبارزه جدی با قاچاق دارو و مقابله با توزیع خارج از شبکه تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.منبع:ایرنـا
? رئیس کل دادگستری کرمان: توزیع دارو و رعایت اصول بهداشتی تحت نظارت است