دو شهروند فاریابی توسط شغال هار زخمی شدند

دو فرد دچار آسیب سطحی شدند و جهت مداوا به مراکز بهداشتی مراجعه و اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرفت. به گزارش اقطاع خبر، هار شدن حیوانات بی آزار موجب وحشی شدن آنها می گردد، در پی هار شدن یک شغال، مادر و فرزند فاریابی در مزرعه خود مورد حمله این حیوان هار قرار گرفتند. با حضور […]

دو فرد دچار آسیب سطحی شدند و جهت مداوا به مراکز بهداشتی مراجعه و اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرفت.

به گزارش اقطاع خبر، هار شدن حیوانات بی آزار موجب وحشی شدن آنها می گردد، در پی هار شدن یک شغال، مادر و فرزند فاریابی در مزرعه خود مورد حمله این حیوان هار قرار گرفتند. با حضور به موقع اهالی روستا،حیوان هار صحنه را ترک کرد و نهایتاً به هلاکت رسید. دو فرد دچار آسیب سطحی شدند و جهت مداوا به مراکز بهداشتی مراجعه و اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرفت.   انتهای پیام/پناهیمنبع:آرمان
? دو شهروند فاریابی توسط شغال هار زخمی شدند