دو استقلالی بازی پرسپولیس را دید زدند

دو بازیکن قدیمی استقلال بازی پرسپولیس برابر الدحیل را از نزدیک تماشا کردند. دو استقلالی بازی پرسپولیس را دید زدند منبع: بــرنا ? دو استقلالی بازی پرسپولیس را دید زدند


دو بازیکن قدیمی استقلال بازی پرسپولیس برابر الدحیل را از نزدیک تماشا کردند.
دو استقلالی بازی پرسپولیس را دید زدند

منبع: بــرنا
? دو استقلالی بازی پرسپولیس را دید زدند