دعوت قهرمانان ورزشکار کرمانی برای شرکت در انتخابات

قهرمانان ورزشکار کرمانی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند. به گزارش سرویس چندرسانه‌ای پایگاه خبری نذیر کرمان؛ قهرمانان ورزشکار کرمانی، همان افرادی که همیشه مایه افتخارمان هستند، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند. منبع: کرمان۱۴۰۰  انتهای خبر/ کارگرزاده  دعوت قهرمانان ورزشکار کرمانی برای شرکت در انتخابات منبع:آرمـان ? دعوت قهرمانان ورزشکار کرمانی […]

قهرمانان ورزشکار کرمانی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند.

به گزارش سرویس چندرسانه‌ای پایگاه خبری نذیر کرمان؛ قهرمانان ورزشکار کرمانی، همان افرادی که همیشه مایه افتخارمان هستند، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند.

منبع: کرمان۱۴۰۰ 
انتهای خبر/ کارگرزاده 
دعوت قهرمانان ورزشکار کرمانی برای شرکت در انتخابات

منبع:آرمـان
? دعوت قهرمانان ورزشکار کرمانی برای شرکت در انتخابات