درخواست انتخاباتی کیهان از مردم: رای بدهید تا دولت رئیسی تداوم یابد

روزنامه کیهان نوشت: این حضور ادامه ناکام گذاشتن طمع دشمن پس از شهادت رئیس‌جمهورمان است، آنجا که دشمنان دل به ایجاد تزلزل در کشور بسته بودند اما از یکسو حضور حماسی مردم قدرشناس در بدرقه شهیدان خدمت و از طرف دیگر مدیریت قوی برآمده از استحکام پایه‌های نظام، در سخت‌ترین شرایط خواب خوش دشمن را […]


روزنامه کیهان نوشت: این حضور ادامه ناکام گذاشتن طمع دشمن پس از شهادت رئیس‌جمهورمان است، آنجا که دشمنان دل به ایجاد تزلزل در کشور بسته بودند اما از یکسو حضور حماسی مردم قدرشناس در بدرقه شهیدان خدمت و از طرف دیگر مدیریت قوی برآمده از استحکام پایه‌های نظام، در سخت‌ترین شرایط خواب خوش دشمن را تبدیل به کابوس کرد.

 


درخواست انتخاباتی کیهان از مردم: رای بدهید تا دولت رئیسی تداوم یابد

منبع: اصلاحات نیوز
? درخواست انتخاباتی کیهان از مردم: رای بدهید تا دولت رئیسی تداوم یابد