دانش‌آموزان فاریاب در شلمچه حضور یافتند

دانش آموزان فاریاب در اردوی راهیان نور و مناطق جنگی حضور یافتند. به گزارش سرویس چند رسانه‌ای نذیر کرمان دانش آموزان فاریاب در اردوی راهیان نور و مناطق جنگی حضور یافتند.   انتهای خبر/ پناهی منبع: فاریاب خبر دانش‌آموزان فاریاب در شلمچه حضور یافتند منبع:آرمـان ? دانش‌آموزان فاریاب در شلمچه حضور یافتند

دانش آموزان فاریاب در اردوی راهیان نور و مناطق جنگی حضور یافتند.

به گزارش سرویس چند رسانه‌ای نذیر کرمان دانش آموزان فاریاب در اردوی راهیان نور و مناطق جنگی حضور یافتند.

 
انتهای خبر/ پناهی

منبع: فاریاب خبر
دانش‌آموزان فاریاب در شلمچه حضور یافتند

منبع:آرمـان
? دانش‌آموزان فاریاب در شلمچه حضور یافتند