خسارت های سنگین باد و باران در فاریاب

فصل برداشت خرما است اما ورزش باد و باران تابستان که از شدت زیادی برخوردار هستند موجب ریزش خرما به زمین و غیرقابل استفاده بودن می گردد. به گزارش اقطاع خبر،باد شدید و باران رگباری در شهرستان فاریاب طی دو روز اخیر موجب خسارت به کشاورزان و باغداران شده است و باتوجه به اینکه فصل […]

فصل برداشت خرما است اما ورزش باد و باران تابستان که از شدت زیادی برخوردار هستند موجب ریزش خرما به زمین و غیرقابل استفاده بودن می گردد.

به گزارش اقطاع خبر،باد شدید و باران رگباری در شهرستان فاریاب طی دو روز اخیر موجب خسارت به کشاورزان و باغداران شده است و باتوجه به اینکه فصل برداشت خرما است اما ورزش باد و باران تند تابستان موجب ریزش خرما به زمین و غیرقابل استفاده بودن می گردد.

وزش باد در بعضی روستاها موجب سقوط درخت نخل شده و همچنین صاقه آسمانی باعث تلف شدن دو راس گاو و آتش گرفتن چندین اصله نخل شد.

انتهای پیام/پناهیمنبع:آرمان