حمایت آیت‌الله مسعودی خمینی از پزشکیان در انتخابات

آیت‌الله مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اصلح بودن و شایستگی مسعود پزشکیان برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری ایران تاکید کرد. وی در گفتگو در جماران گفت: پزشکیان از وقتی که وزیر بودند به کارهایش توجه داشتم، سلامت نفس ایشان، کار‌ها و تجربیات وی نشان می‌دهد که وی اصلح افراد […]


آیت‌الله مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اصلح بودن و شایستگی مسعود پزشکیان برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری ایران تاکید کرد.

وی در گفتگو در جماران گفت: پزشکیان از وقتی که وزیر بودند به کارهایش توجه داشتم، سلامت نفس ایشان، کار‌ها و تجربیات وی نشان می‌دهد که وی اصلح افراد است. من ایشان را برای انتخاب ریاست جمهوری چهاردهم بهتر پسندیدم.

خمینی در ادامه افزود: من هیچ یک از کاندیدا‌ها را نمی‌گویم که بد هستند، همه در جای خود خوب هستند، اما من به کسی که می‌خواهم رأی دهم، آقای پزشکیان است.

 


حمایت آیت‌الله مسعودی خمینی از پزشکیان در انتخابات

منبع: اصلاحات نیوز
? حمایت آیت‌الله مسعودی خمینی از پزشکیان در انتخابات