حل مشکل استانداردهای اجباری پستۀ صادراتی

نذیر کرمان ـ گروه اقتصاد:فرماندار رفسنجان گفت:«با تلاش‌ مسئولان بخش دولتی و خصوصی و پیگیری استاندار کرمان در جلسه ستاد عالی پسته مصوب شد که حذف الزام انجام آزمون‌های افلاتوکسین،باقیماندۀ سموم و میکروبی از استاندارد ملی پسته ایران اجرایی شود». حسین رضایی توضیح داد:«از این پس در زمینۀ ارزیابی انطباق محموله‌های صادراتی،آزمون‌های افلاتوکسین،باقیمانده آفت‌کش‌ها و […]

نذیر کرمان ـ گروه اقتصاد:فرماندار رفسنجان گفت:«با تلاش‌ مسئولان بخش دولتی و خصوصی و پیگیری استاندار کرمان در جلسه ستاد عالی پسته مصوب شد که حذف الزام انجام آزمون‌های افلاتوکسین،باقیماندۀ سموم و میکروبی از استاندارد ملی پسته ایران اجرایی شود».

حسین رضایی توضیح داد:«از این پس در زمینۀ ارزیابی انطباق محموله‌های صادراتی،آزمون‌های افلاتوکسین،باقیمانده آفت‌کش‌ها و میکروبی براساس قوانین و مقررات کشور مقصد یا درخواست خریدار یا صادرکننده مطابق با استاندارد ملی و بین‌المللی مورد قبول طرفین یا مشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی و یا ذی‌صلاح کشور هدف انجام می‌شود».

به گزارش نذیر کرمان به نقل از ایسنا کرمان،وی ۲۲ آبان‌ماه افزود:«در صورت عدم ارائه درخواست از سوی خریدار یا صادرکننده یا عدم انجام آزمون‌های کامل مطابق با این استاندارد،با توجه به شرایط کشور هدف،صادرکننده ملزم به ارائه تعهدنامه مبنی بر پذیرش مسئولیت این موضوع است».

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت:«موارد اضافه ‌شده در تجدیدنظر ششم استاندارد ملی پسته،مشکلات زیادی در حوزه صادرات ایجاد کرده‌ بود».

وی اضافه کرد:«پیگیری‌های مداوم  فعالان بخش خصوصی،اتاق بازرگانی استان کرمان و انجمن پسته ایران و بخش دولتی اعم از استانداری کرمان،فرمانداری رفسنجان،اداره‌ کل استاندارد کرمان،پژوهشکده پسته ایران و جهاد کشاورزی رفسنجان که از اوایل سال ۱۴۰۲ آغاز شده ‌بود،در نهایت منجر به تغییر بند یادآوری در متن استاندارد شماره ۱۵ ملی ایران شد». / الف

 
حل مشکل استانداردهای اجباری پستۀ صادراتی

منبع:خبر کرمان
?

حل مشکل استانداردهای اجباری پستۀ صادراتی

:اخبار استان کرمان – اقتصادی