حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و پرچم عزا بر فراز ایوان نجف نصب شد

حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و پرچم عزا بر فراز ایوان نجف نصب شد حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و پرچم عزا بر فراز ایوان نجف نصب شد منبع: بــرنا ? حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و […]


حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و پرچم عزا بر فراز ایوان نجف نصب شد
حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و پرچم عزا بر فراز ایوان نجف نصب شد

منبع: بــرنا
? حرم امام علی (ع) در آستانه ایام شهادت آن حضرت سیاهپوش و پرچم عزا بر فراز ایوان نجف نصب شد