توزیع اقلام بهداشتی توسط خبرنگاران در کرمان

فت فتو- کرمان- تعدادی از خبرنگاران در کرمان در اعتراض به عادی‌انگاری‌ها که سبب شدت همه‌گیری کرونا شده روز چهارشنبه در سطح این شهر به شیوه‌ متفاوتی از اطلاع‌رسانی در کنار سایر اقدامات خبری خود دست زدند و با پوشیدن گان‌های پزشکی به خیابان آمدند و اقلام بهداشتی نیز به مردم دادند. منبع:ایرنـا ? توزیع […]


فت فتو- کرمان- تعدادی از خبرنگاران در کرمان در اعتراض به عادی‌انگاری‌ها که سبب شدت همه‌گیری کرونا شده روز چهارشنبه در سطح این شهر به شیوه‌ متفاوتی از اطلاع‌رسانی در کنار سایر اقدامات خبری خود دست زدند و با پوشیدن گان‌های پزشکی به خیابان آمدند و اقلام بهداشتی نیز به مردم دادند.منبع:ایرنـا
? توزیع اقلام بهداشتی توسط خبرنگاران در کرمان