تعطیلی بازار کهنوج در پی اوج گیری وضعیت کرونا

در پی شیوع ویروس کرونا و دستور ستاد مقابله با کرونا بازار شهرستان کهنوج تعطیل شد. به گزارش فت فتو ؛در پی شیوع ویروس کرونا و دستور ستاد مقابله با کرونا بازار شهرستان کهنوج تعطیل شد. منبع:آرمان ? تعطیلی بازار کهنوج در پی اوج گیری وضعیت کرونا

در پی شیوع ویروس کرونا و دستور ستاد مقابله با کرونا بازار شهرستان کهنوج تعطیل شد.

به گزارش فت فتو ؛در پی شیوع ویروس کرونا و دستور ستاد مقابله با کرونا بازار شهرستان کهنوج تعطیل شد.منبع:آرمان
? تعطیلی بازار کهنوج در پی اوج گیری وضعیت کرونا