تصاویری زیبا از باغ های لیمو ترش در منوجان

لیمو ترش یکی از محصولات باغی در شهرستان منوجان است که نیمه دوم تیرماه کار برداشت آن شروع می شود.  به گزارش فت فتو،لیموترش یکی از محصولات باغی در منوجان است که از نیمه دوم تیر ماه برداشت آن آغاز می شود و تا اواخر مرداد ادامه دارد. در ادامه تصاویری از باغ های لیمو ترش […]

لیمو ترش یکی از محصولات باغی در شهرستان منوجان است که نیمه دوم تیرماه کار برداشت آن شروع می شود.

 به گزارش فت فتو،لیموترش یکی از محصولات باغی در منوجان است که از نیمه دوم تیر ماه برداشت آن آغاز می شود و تا اواخر مرداد ادامه دارد. در ادامه تصاویری از باغ های لیمو ترش در منوجان را مشاهده کنید. باغ لیمو ترش انتهای پیام/محمدی



منبع:آرمان
? تصاویری زیبا از باغ های لیمو ترش در منوجان