تشریح مسابقات فوتبال رده‌های سنی استان کرمان و طرح استعدادیابی از سوی سخنگوی هیئت فوتبال استان کرمان

سخنگوی هیئت فوتبال استان کرمان در گفت‌وگویی به تشریح مسابقات فوتبال رده‌های سنی استان کرمان و طرح استعدادیابی پرداخت. بیننده این گفت‌وگو در فت فتو باشید:   منبع:بــرنا ? تشریح مسابقات فوتبال رده‌های سنی استان کرمان و طرح استعدادیابی از سوی سخنگوی هیئت فوتبال استان کرمان

سخنگوی هیئت فوتبال استان کرمان در گفت‌وگویی به تشریح مسابقات فوتبال رده‌های سنی استان کرمان و طرح استعدادیابی پرداخت.

بیننده این گفت‌وگو در فت فتو باشید:

 منبع:بــرنا
?
تشریح مسابقات فوتبال رده‌های سنی استان کرمان و طرح استعدادیابی از سوی سخنگوی هیئت فوتبال استان کرمان