تزریق واکسن کرونا در مرکز واکسیناسیون بسیج پزشکی در کرمان

تزریق واکسن کرونا در مرکز شهید لنگری زاده توسط گروه های مستقر بسیج پزشکی کرمان در حال انجام است. به گزارش فت فتو؛ تزریق واکسن کرونا در مرکز واکسیناسیون در مرکز شهید لنگری زاده توسط گروه های مستقر بسیج پزشکی کرمان در حال انجام است. در این مرکز  واکسن ایرانی کووبرکت و واکسن چینی سینوفارم […]

تزریق واکسن کرونا در مرکز شهید لنگری زاده توسط گروه های مستقر بسیج پزشکی کرمان در حال انجام است.

به گزارش فت فتو؛ تزریق واکسن کرونا در مرکز واکسیناسیون در مرکز شهید لنگری زاده توسط گروه های مستقر بسیج پزشکی کرمان در حال انجام است.

در این مرکز  واکسن ایرانی کووبرکت و واکسن چینی سینوفارم به انتخاب مراجعه کنندگان واجد شرایط تزریق می شود.

 


انتهای پیام/طالبی پورمنبع:آرمان
? تزریق واکسن کرونا در مرکز واکسیناسیون بسیج پزشکی در کرمان