بیشترین علت اخطار و پلمب واحدهای صنفی در کرمان چیست؟

فت فتو/کرمان رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان، بیشترین علت اخطار و پلمب واحدهای صنفی را عدم حضور متصدی و نداشتن پروانه کسب اعلام کرد. سرهنگ”احمد شمس الدینی” امروز ۲۰ مردادماه با بیان اینکه در سال  گذشته از بیش از ۴۱۰۰ واحد صنفی کرمان بازدید شده، گفت: این آمار در چهار ماهه اول […]

فت فتو/کرمان رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان، بیشترین علت اخطار و پلمب واحدهای صنفی را عدم حضور متصدی و نداشتن پروانه کسب اعلام کرد.

سرهنگ”احمد شمس الدینی” امروز ۲۰ مردادماه با بیان اینکه در سال  گذشته از بیش از ۴۱۰۰ واحد صنفی کرمان بازدید شده، گفت: این آمار در چهار ماهه اول سال جاری  به عدد ۳۸۱۷ مورد رسیده است.

 وی از اعلام اخطار به ۱۷۳۹ واحد صنفی در سال گذشته خبر داد و افزود: این آمار در چهار ماهه اول امسال ۱۳۹۱ مورد بوده است.

شمس الدینی آمار پلمب واحدهای صنفی سال گذشته را ۳۲۶۳ مورد اعلام و تصریح کرد: این آمار در سال جاری ۳۱۴ مورد و بیشترین علت اخطار و پلمب واحدهای صنفی عدم حضور متصدی، تداخل صنفی، عدم معرفی مباشر، نداشتن و یا عدم تمدید پروانه کسب بوده است.

رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان همچنین درخصوص انتخاب نام برای واحدهای صنفی گفت: اسامی که واحدهای صنفی انتخاب می کنند باید ابتدا از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید شوند و سپس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیز بر تابلوی نهایی برای نصب نظارت می کند تا مطابق با نامه تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

انتهای پیاممنبع:ایـسنا
? بیشترین علت اخطار و پلمب واحدهای صنفی در کرمان چیست؟