بیانیه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد اطلاعیه‌ای را صادر کرد. بیانیه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد منبع: بــرنا ? بیانیه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد


باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد اطلاعیه‌ای را صادر کرد.
بیانیه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد

منبع: بــرنا
? بیانیه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص لغو بازی سپاهان و الاتحاد