بزرگداشت دهه تولید و تجارت

بزرگداشت دهه تولید و تجارت و آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی در مرکز همایش‌های بین‌المللی پروین اعتصامی هتل امیرکبیر اراک برگزار شد. بزرگداشت دهه تولید و تجارت منبع: بــرنا ? بزرگداشت دهه تولید و تجارتبزرگداشت دهه تولید و تجارت و آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی در مرکز همایش‌های بین‌المللی پروین اعتصامی هتل امیرکبیر اراک برگزار شد.


بزرگداشت دهه تولید و تجارت

منبع: بــرنا
? بزرگداشت دهه تولید و تجارت