برگزاری مراسم شام غریبان در کرمان مجاور مرقد شهدای مقاومت

کرمان – مردم کرمان با حضور در مهدیه صاحب الزمان و مجاور شهدای مقاومت مراسم شام غریبان را برپا کردند. دریافت ۲۰ MB به گزارش فت فتو، مراسم شام غریبان با حضور عزاداران حسینی در مهدیه صاحب الزمان و مجاور مرقد شهدای مقاومت برگزار شد. کد خبر ۵۲۸۴۹۶۰ برگزاری مراسم شام غریبان در کرمان مجاور […]

کرمان – مردم کرمان با حضور در مهدیه صاحب الزمان و مجاور شهدای مقاومت مراسم شام غریبان را برپا کردند.


دریافت
۲۰ MB

به گزارش فت فتو، مراسم شام غریبان با حضور عزاداران حسینی در مهدیه صاحب الزمان و مجاور مرقد شهدای مقاومت برگزار شد.

کد خبر ۵۲۸۴۹۶۰
برگزاری مراسم شام غریبان در کرمان مجاور مرقد شهدای مقاومت

منبع:مــهر
? برگزاری مراسم شام غریبان در کرمان مجاور مرقد شهدای مقاومت